دشمن در خانه
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب: 1392
 
یکی ازبرنامه ها وسیاست های جهان غرب برای مبارزه با باورهای دینی واز بین بردن نگاه تقوایی درجامعه، طراحی رسانه درعرصه بین الملل وایجاد یک فضای مخرب بین افراد است.
ماهواره
ماهواره
به گزارش پایگاه خبری لادیز؛ سبک زندگی یکی ازعرصه های بسیارمهم و گسترده فرهنگ عمومی به شمارمی آید که تغییرتدریجی آن از مهم ترین نتایج وپیامدهای تغییر نگرش وعقایدافرادبه شمارمی رود.
تغییر نگرش وعقایدافراد دررفتارهای گوناگون آنها درزمینه مصرف انواع کالاها،گذراندن اوقات فراغت ، تفریح،نحوه پوشش،شیوه ظاهرآرایی،آداب وشیوه تعامل اجتماعی مانندتعامل باجنس مخالف، شکل خانواده و...همه درزمره مواردهدف شبکه های ماهواره ای درسبک زندگی ایرانی-اسلامی است.
با وجوداینکه هنوزبسیاری از خانواده های ایرانی مخالف ورود ماهواره به خانه های خودهستنداما دراین میان برخی والدین خود عامل تشویق فرزندان برای تماشای برنامه های ماهواره می شوند،اغلب برنامه ها وسریال های شبکه های ماهواره دارای محتوی هنجارشکن هستندکه موجب آسیب رساندن به فرهنگ وبنیان خانواده می گردند.
برنامه های کانال های ماهواره ای با ارزش ها وهنجارهای امروزی مطابقت ندارند،می توانند اثرات سوء روی مخاطبان داشته باشند و به دلیل تکرار ارزش ها وهنجارهای متضادبافرهنگ جامعه، ارزش ها وهنجارهای جدیدی را نهادینه می کنند.
تفاوت فرهنگ ها وناهمخوانی آنها با فرهنگ ایرانی واسلامی ما باعث بروز مشکلاتی می شود.وقتی هرروزبا الگوهای خاصی از قبیل الگوی خوردن، پوشیدن،دکوراسیون منزل،آرایش وحتی رفتار ومنش مواجه می شویم که پیش ازآن درفرهنگمان نبوده،ناخودآگاه وبه مرور زمان تاثیرات آن را درسبک زندگی مان مشاهده می کنیم.
اغلب مجموعه های ماهواره ازیک خط داستانی مشابه بهره می گیرند،مثلا درهمه آنها خانواده با آسیبهایی روبروست که اغلب هم در سیرداستانی ماجرا عادی تلقی می شود،همسری که باخیانت همسرش مواجه شده است،دختر وپسری که روابط آزاد راتجربه می کنندواین داستان ها متناسب با مقتضیات جامعه ایرانی نیست وقصدآنها همسان سازی سبک زندگی ایرانیان با نوع سبک زندگی نمایش داده شده از این شبکه هاست.
خانواده هایی که پای سریال های کانال های فارسی زبان می نشینندو صرفا جهت پرکردن اوقات فراغت ازآنها استفاده می کنند، از اثرات مخربی که تکرار یک سری هنجارهای برون مرزی که بافرهنگ ما مطابقت نداردبی اطلاع هستندوبدتر ازآن زمانی است که خانواده فرزندشان را به تکنولوژی به نام ماهواره می سپارند ونمی دانندکه در درازمدت ارزش ها وهنجارهای جدیدی را در فرزندشان نهادینه می کنندکه ممکن است در آینده خانواده نتواند از پس هزینه های سنگین آن برآیدبلکه جامعه را نیز دچارآسیب خواهدکرد.
بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین
بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین دربنامه های تلوزیونی ماهواره به خوبی قابل درک ومشاهده است.اسلام احترام به والدین را از بزرگترین واجبات می داند و درآیات قرآن کریم سپاسگذاری از والدین بعد از سپاسگذاری از خداوند متعال ذکرشده است،در حالی که دراین شبکه ها احترام به والدین با مقدار برآورده شدن احتیاجات فرزندان رابطه مستقیم دارد.پدرومادری که نتواند خارج از وسع و توان خود نیازهای فرزند را تامین کنند،مستحق هیچگونه احترامی نیستندبلکه باید به خاطر این کوتاهی ها مواخذه شوند.
ماهواره وتربیت نسلی بی بند وبار
یکی ازبرنامه ها وسیاست های جهان غرب برای مبارزه با باورهای دینی و از بین بردن نگاه تقوایی درجامعه، طراحی رسانه درعرصه بین الملل وایجاد یک فضای مخرب بین افراد است.برنامه ریزی جهان غرب درجهت هویت زدایی، دین زدایی، خانواده گریزی است وبراساس این محورها به تولید فیلم وبرنامه می پردازند. نگاه اساسی فیلم هایی که توسط رسانه های غربی تولید وازطریق ماهواره به طوررایگان دراختیار خانواده ها قرارمی گیرد ازمیان بردن نگاه عفیفانه مرد وزن درخانواده است.آنها تلاش می کنند تازیور عفاف را به عنوان یک عامل مخرب جلوه دهند وتعهد وپایداری افراد خانواده را نسبت به هم از میان ببرند.
ماهواره به لحاظ تنوع درکمیت وکیفیت، نه تنها انسان را ازمتن جامعه بیرون می کشدبلکه باعث می شود شخص در خودمحصورباشد ودیگر روابط عاطفی و دوستانه با خانواده خویش نداشته باشد،پدری که به محض ورود به منزل کنترل ماهواره را دردست می گیرد، محو تماشای برنامه های آن می شودو هیچ توجهی به نیاز خانواده به دورهم بودن وگشت وگذار وهمدردی با اعضای خانواده نداردباید منتظرعواقب سنگین این بی توجهی به ظاهر ساده وکم اهمیت  باشد چرا که فرزندی که مهر ،عاطفه وتوجه را در درون منزل نیابد در تلاش خواهدبود آن را دربیرون ازخانه وبه طرق دیگری به دست آورد.
Share/Save/Bookmark