استخدام

استخدام قوه قضاییه

اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی (ویرایش جدید)

انتشار نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی تا ساعت 20

انتشار نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی تا ساعت 20

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: نتایج اولیه‌ 3 برابر ظرفیت آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی تا ساعت 20 اعلام می‌شود.